financie reštart sr
restart sr logo

Reštart-SR SFÉRA:

FINANCIE

„Celé naše bohatstvo skončilo v zahraničí. Peniaze a zlato priniesli politici a deti odišli sami!“
restart sr logo
Ninus Nestorović

Financie spravované štátom, inak nazývané ako štátne, sú štátnymi nie len kvôli tomu, že odvádzame dane štátu, ale majú byť použité v prospech občanov. Uvediem to na príklade obchodného barteru. Vy ako občania platíte dane a za tie dane, sú vám poskytované služby. Inak povedané ,, niečo za niečo“.  Tieto verejné financie by mali byť použité v prospech občanov Slovenskej republiky.

Z každej vašej výplaty odvádzate nie len dane, ale odvádzate zo svojej mzdy aj do zdravotného a sociálneho poistenia. Na ,,oplátku“ máte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, vyplatenie dávok ako napríklad materská dovolenka, PN-ka, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský dôchodok, dávka v hmotnej núdzi, dávka v nezamestnanosti a veľa iného.

Okrem toho sa zo štátnych financií platia mzdy štátnym zamestnancom, napríklad : politici, zamestnanci v zdravotnom sektore, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci, policajné zložky, hasiči, vrátnici, upratovačky, kuchárky a veľa iných profesii zo štátnej správy.

Hradia sa poplatky za renováciu štátnych budov, kultúrnych pamiatok, prerozdeľujú sa financie medzi rôzne rezorty, ale aj splácajú záväzky štátu voči Európskej únii. 

Cieľom REŠTART-u SR je nie len kontrolovať prerozdelenie financií ale aj kontrolovať hospodárenie a zhodnocovanie v prospech štátu a občanov Slovenskej republiky.

Pridaj sa k nám:

Pridaj sa k nám a buď jeden z hlavných strážcov štátnych financií!