justicia reštart sr
restart sr logo

SFÉRA:

JUSTÍCIA

„Právom vás žiadam, aby ste nehľadeli na spôsob mojej reči - snáď bude horší, snáď bude lepší -, ale aby ste dbali len na to a len to mali na zreteli, či hovorím pravdu alebo nie. Lebo to je čestnou povinnosťou sudcu, povinnosťou rečníka je hovoriť pravdu.“
restart sr logo
Sokrates

Dôvera v justíciu upadá.

Ústava Slovenskej republiky je pošliapavaná politikmi, ústavnými sudcami ale aj policajnými zložkami. Vykladajú si ústavu po ,,svojom“, vyhlášky sú nadriadené zákonom a občania sú nútení túto neprávosť dodržiavať pod hrozbou sankcií a trestov.

Sme svedkami toho ako súdnictvo stráca svoju vážnosť, rozsudky sú ovplyvňované politickou elitou, ako sa skôr prihliada na výpovede ,,kajúcnikov´´, než by sa bralo v úvahu svedectvo bezúhonného občana. Kde sa ľudia posielajú do kolúznej väzby, ktorá dá obvinenému / obvinenej podmienky na spáchanie pokusu o samovraždu, ktorá v niektorých prípadoch aj vyšla, lebo podmienky a tlak v kolúznej väzbe dohnali obvinených k tomuto zúfalému činu.

Cieľom Reštart-u SR je vrátiť dôveru občanov k justícii. Žijeme v demokratickom štáte, v ktorom je nespolitizovaná justícia základným pilierom spoločnosti.

Pridaj sa k nám:

Staň sa ochrancom zákonov, demokracie a Ústavy SR !